Дата на събитие:
4 май 2019 г.

Място на провеждане:
Стара Загора, България