Дата на събитие:
8 юни – 9 юни 2019 г.

Място на провеждане:
Инсбрук, Австрия