Дата на събитие:
16 март – 17 март 2019 г.

Място на провеждане:
De Soeverein

Sportveldenstraat 10

Lommel, Belgium, 3920

Редовна начална дата на регистрация
10 януари 2019 г., 17:00 (GMT + 01: 00 Европа / Брюксел)

Редовна крайна дата за регистрация
6 март 2019 г., 16:00 ч. (GMT + 01: 00 Европа / Брюксел)

Лице за контакт:

Anja Walravens

Email: Belgianopen@taekwondo.be