Дата на събитие:
28 февруари – 3 март 2019 г.

Място на провеждане:

Alexandrio Melathro (Nick Galis Hall)

1 Grigoriou Labraki str

Thessaloniki, Greece

Редовна начална дата на регистрация
13 декември 2018 г., 17:00 часа (GMT + 01: 00 Европа / Брюксел)

Редовна крайна дата за регистрация
20 февруари 2019 г., 23:59 (GMT + 01: 00 Европа / Брюксел)

Контакт:

World Taekwondo Europe & Northern Hellenic Taekwondo Union

Email: G1@worldtaekwondoeurope.org, info@etabe.gr