Международен Турнир (G1)

Дата на събитие:
21 септември – 21 септември 2019 г.
Място на провеждане:
Варшава, Полша