На 12.02.2018 г., понеделник се проведе заседание на УС на БФТ – ВТФ. Събранието е свикано от г-н Слави Бинев, при спазване на разпоредбите на устава на БФТ – ВТФ и на българското законодателство. На събранието присъстваха, следните членове на УС , както следва:

Слави Бинев – Председател на БФТ – ВТФ
Христо Георгиев – зам. председател на УС на БФТ – ВТФ
Петър Палазов– зам. председател на УС на БФТ – ВТФ
Александър Минев – член на УС на БФТ – ВТФ

Забележка: Явор Нотев – отсъства от заседанието на УС на БФТ – WTF.
Борислав Иглев – отсъства от заседанието на УС на БФТ – WTF.
Димитър Михайлов – отсъства от заседанието на УС на БФТ – WTF

На лице е необходимият кворум за провеждане на извънредно заседание на УС на БФТ – ВТФ.

Бе предложен и единодушно приет следния дневен ред, а именно:

Обсъждане на организационни въпроси за предстоящите Открити Мулти-европейски игри (31.05-12.06.2018 г., Пловдив, България);

Разглеждане на заявления за членство в Българска федерация по Таекуондо – стил ВТФ.

По т.1 от дневния ред

Беше обсъдено моментното състояние на организация за предстоящите Открити Мулти-европейски игри (31.05-12.06.2018 г., Пловдив, България) и бяха разпределени организационни задачи.

По т.2 от дневния ред

Бяха представени 27 заявления за членство в Българска федерация по Таекуондо – стил ВТФ.

УС единодушно реши:
Приема за членове на Българска федерация по Таекуондо – стил ВТФ всички 27 сдружения, заявили желание за членство.

Не бяха повдигнати други въпроси за решаване.

С вземането на горните решения, дневният ред на събранието се изчерпа и то бе закрито от председателя на УС.

12.02.2018 г. Слави Бинев /п/
София

Христо Георгиев /п/

Петър Палазов /п/

Александър Минев /п/

News