След дългата почивка БФТ възобнови изпитите за технически степени с първия изпит за годината в клуб Нерон. С подновяването им БФТ ще прекрати порочната практика всеки явил се да получава степента, без да е покрил на 100% изискванията за съответната степен. Ръководството на БФТ напомня, че легитимни са само изпитите, провеждани от квесторите на БФТ, както и че се издават диплома (по образец на Kukkiwon и БФТ) за придобита степен.
За въпроси, свързани с изпитния процес, можете да се свържете със зам.-председателя на БФТ Христо Георгиев 0898705100.

Здрава и успешна Нова година!

News