X
Back to the top
X

Общи условия

Общи условия за ползването на www.taekwondo-bulgaria.org

Уебсайтът www.taekwondo-bulgaria.org (наричан по-долу и за краткост “сайт” или “уебсайт”) се оперира и управлява от Българската федерация по таекуон-до стил ВТ (наричана по-долу и за краткост “БФТ”), което сдружение е доставчик и на услугите, предлагани чрез уебсайта. Настоящите Общи условия (наричани по-долу и за краткост “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между теб (като посетител) и БФТ относно условията, при които www.taekwondo-bulgaria.org ти предлага информацията и услугите, предоставени на и/или чрез www.taekwondo-bulgaria.org (наричани “Услугите”).

www.taekwondo-bulgaria.org се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е “Българската федерация по таекуон-до стил ВТ”, ЕИК: 121565235, гр. София, 1142, бул. Васил Левски № 75, етаж 4, email: office@taekwondo-bulgaria.org.

Ако не си доволен от който и да е от елементите на сайта www.taekwondo-bulgaria.org (който и да е продукт или услуга), не си съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия, или ако нямаш навършени 14 години – следва да прекратиш използването на www.taekwondo-bulgaria.org.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ.

“Използване” на www.taekwondo-bulgaria.org означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки www.taekwondo-bulgaria.org ти се съгласяваш с настоящите общи условия. Това включва и секциите Ограничаване на отговорността и Спорове. И двете секции касаят правата ти.

Услуги, предлагани чрез www.taekwondo-bulgaria.org
Услугите, достъпни чрез www.taekwondo-bulgaria.org, ти позволяват да разглеждаш постове, статии, видео- и/или снимков материал и друг вид информация, собственост на БФТ и със защитени авторски права.

Промени и допълнения
www.taekwondo-bulgaria.org си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта, а в случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на www.taekwondo-bulgaria.org. Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш www.taekwondo-bulgaria.org, се счита, че си приел промените.

Линкове към други сайтове
Този Уебсайн съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че www.taekwondo-bulgaria.org спонсорира, подпомага, или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че www.taekwondo-bulgaria.org е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

www.taekwondo-bulgaria.org не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни
www.taekwondo-bulgaria.org не събира лични данни или друга твоя информация, както и не използва бисквитки(cookies).

www.taekwondo-bulgaria.org не носи отговорност за съдържанието, разположено на сайта, от трети лица, включително, но не само, и вградените панели със социални платформи.

Забранено за незаконни цели
Като условие за използване на www.taekwondo-bulgaria.org, ти декларираш пред www.taekwondo-bulgaria.org, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:
1) незаконни цели;
2) за цели, забранени от настоящите Общи условия;
3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на www.taekwondo-bulgaria.org
4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” www.taekwondo-bulgaria.org директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други зловредни програми. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на www.taekwondo-bulgaria.org.

Прекратяване / ограничаване на достъп
www.taekwondo-bulgaria.org си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта www.taekwondo-bulgaria.org и предоставяните услуги. www.taekwondo-bulgaria.org си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че www.taekwondo-bulgaria.org няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Интелектуална собственост
Услугите и цялото съдържание на уеб сайта www.taekwondo-bulgaria.org са защитени с авторски права. © 2020 Българската федерация по таекуон-до стил ВТ. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от www.taekwondo-bulgaria.org, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на www.taekwondo-bulgaria.org.

www.taekwondo-bulgaria.org почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото. Ако смяташ, че твоята работа е копирана по начин, че е нарушено авторското ти право, по какъвто и да начин, следва да уведомиш www.taekwondo-bulgaria.org според процедурата по-долу.

www.taekwondo-bulgaria.org разглежда молби и уведомления за нарушени авторски права на Сайта съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всяка претенция за нарушени права следва да бъде изпратена на адрес office@taekwondo-bulgaria.org със заглавие: “Нарушено авторско право”.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и www.taekwondo-bulgaria.org по повод използването на www.taekwondo-bulgaria.org. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на www.taekwondo-bulgaria.org. Правата на www.taekwondo-bulgaria.org във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на www.taekwondo-bulgaria.org.

www.taekwondo-bulgaria.org може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на www.taekwondo-bulgaria.org и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.