Международен Турнир (G4)

Дата на събитие:
13 септември – 15 септември 2019 г.
Място на провеждане:
Чиба, Япония