Международен Турнир (G1)
Дата на събитие:
28 септември – 29 септември 2019 г.
Място на провеждане:
Букурещ, Румъния