G1 Multi European Games 2021

Дата на събитие:
03 юни – 06 юни 2021 г.
Място на провеждане:
София, България

https://worldtkd.simplycompete.com/