Международен Турнир (G4)
Дата на събитие:
18 октомври – 20 октомври 2019 г.
Място на провеждане:
София, България